Personløftekurs

Påkrevd opplæring ved bruk i næring

Asker Maskin og Liftutleie AS har pr. i dag to autoriserte liftinstruktører og holder kurs i våre lokaler i Asker eller i Oslo. Ved behov og forespørsel kommer vi også til oppdragsgivers ønskede lokasjon.

Vi har erfart gjennom flere år at i en hektisk og tidspresset hverdag uteblir en del av den påkrevde utstyrsopplæringen. Arbeidsmiljøloven krever at enhver bruker av slikt utstyr skal ha den nødvendige opplæring som omhandler teori og praktisk bruk, sikkerhet, vedlikehold og om hvilke type utstyr som er mest egnet for det arbeidet som skal utføres.
Dette regelverket gjelder ved bruk av slikt utstyr i næringssammenheng.

For påmelding og spørsmål vennligst ta kontakt.

Les mer